HY-3 Pack nagevuld, Omruil van leeg pack voor een gevuld pack

 

Mechanisch gezien bestaat het inwendige van BANDIT uit 2 hoofd-componenten:

- De warmtewisselaar: deze chroomstalen cilinder zit vol hete vergassingskanalen die ervoor zorgen dat de ingespoten HY-3 vloeistof verstoomt wordt in een droge mist.
- Het HY-3 pack: met de volgende componenten geïntegreerd: dubbel HY-3 vloeistofreservoir, NC ventiel, vloeistoffilter, overdruk breekplaat en elektronica voor geheugendata, temperatuur meting, uitstootregistratie en communicatie.

Het inwendige van een HY-3 pack staat onder een constante druk van ong. 15 BAR (217 PSI).

Een pasgevulde HY-3 pack heeft een inhoud van 1.4 liter (0.37 gallons US fluid) HY-3 vloeistof. Bij een mistuitstoot wordt er ong. 28 ml vloeistof per seconde verbruikt. In totaal is er dus ong. 50 seconden mistuitstootcapaciteit in voorraad.

De MCU op het moeder PCB communiceert continue met het aanwezige HY-3 pack en rekent op basis van de hem doorgegeven parameters, continu uit hoeveel vloeistof er nog in het HY-3 pack aanwezig is.
Blijkt het niveau te zijn gedaald onder een vooraf ingestelde minimumwaarde vraagt het toestel om vervanging van het HY-3 pack. Dit wordt op verscheidene manieren te kennen gegeven:

- HY-3 front LED knippert.
- De LED bar op de Control Box geeft continue het gemeten vloeistofniveau weer.
- Vraagt het toestel reeds langer dan 7 dagen om vervanging van het HY-3 pack. Wordt deze abnormale situatie als een storing beschouwd en worden de [OKout] contacten ter doormelding in rust gezet (COM en NO open).

 

Bij inlevering van een gebruikte cartidge wordt het statiegeld verrekend; 

Bij bestelling van dit product verzoeken wij u contact met ons op te nemen over de retour van de lege vulling.

 

Bruto adviesprijs, exclusief btw; € 155,00

(na verrekening met het statiegeld voor de ingeleverde lege pack)

 

    Uw winkelwagen
    is leeg

Wij accepteren
Informatie over de fabrikant